NÁJDI
NAJLEPŠIU
VERZIU
SEBA

Spolu s tebou
chceme vytvárať kvalitnú budúcnosť

Zážitkové vzdelávanie
1x zažiť je lepšie ako 100x počuť.

Matematika zážitku nepristane. Prečo? Lebo jeden zážitok sa rovná stovkám počutí, videní či rozprávaní. Zážitok je pre nás dôležitým prvkom, ktorý pomáha uvoľňovať potenciál mladých ľudí.

Neformálne vzdelávanie
Okno do sveta aktuálnych aj neobjavených tém

Vzdelávanie má mnoho tvárí. My sa venujeme tomu neformálnemu, ktoré má úžasnú vlastnosť – rýchlo reagovať na aktuálne potreby.

Dobrovoľníctvo
Dobrovoľne a so srdcom

Dobrovoľníctvo je dôležitým pilierom našej organizácie. Prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti cielene rozvíjame mladých ľudí…

Koncepcia
Cielená a dlhodobá práca s mládežou

Ako organizácia pracujúca s mladými sme stáli pri zrode Koncepcie práce s mládežou v meste Spišská Belá na roky 2019-2024.

Menu