Koncepcia práce s mládežou

Cielená a dlhodobá
práca s mládežou

Ako organizácia pracujúca s mladými sme stáli pri zrode Koncepcie práce s mládežou v meste Spišská Belá na roky 2019-2024.

Schválená mestským zastupiteľstvom bola v júni 2019, kedy sa odštartovalo jej plnenie. V tom istom roku Expression o.z. a mesto Spišská Belá podpísalo zmluvu o spolupráci v oblasti práce s mládežou. V meste je pre nás najbližším spolupracovníkom koordinátor práce s mládežou. Sme hrdí, že sa môžeme spolupodieľať na napĺňaní koncepcie práce s mládežou prostredníctvom akčných plánov a tak prispievať k mestu, ktoré tu je aj pre mladých – cielene a dlhodobo.

Menu