POMÁHAME
NACHÁDZAŤ
ZMYSEL

Naša vízia a poslanie

Veríme, že každý mladý človek má jedinečný potenciál. Mladých ľudí sprevádzame a spoločne s nimi hľadáme ich najlepšie verzie, aby sa rýchlo meniaci svet pre nich nestal  hrozbou, ale nástrojom na kvalitný život. 

Mladým ľuďom dávame možnosti, ktoré ich dokážu obohatiť, a tak spoločne s nimi meniť svet.

Náš tím

Mgr. Helena Zadžorová
Štatutár, lektor, kouč
Tvorba a realizácia larpov, procesné riadenie neziskových organizácii, manažment ľudských zdrojov, projektový manažment, finančný manažment

Mgr. Stanislava Sobanská
Lektor, konzultant vzdelávania
Marker cs, SAMO – Tvorba strategického dokumentu a implementácia rozvoja práce s mládežou, Koučing ako metóda sprevádzania mladých, Sokratov inštitút, Youth impact

Ing. Miriam Zoričáková
Projektový manažér, lektor
EdumaČlen vnímavej komunity, Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou

Každou novou skúsenosťou,
sme bližšie k našej vízii.

Nazrite do nášho projektového sveta

  • MŠVVaŠ Priority – Zamysli sa viac (2017) a Fajn life (2019)
  • European Solidarity Corps – Solidárne projekty – Moderné vzdelávanie (2019)
  • European voluntary service – zahraničné dobrovoľníctvo (2017-2018)
  • European Solidarity Corps – Dobrovoľnícke projekty – Zahraničné dobrovoľníctvo (2019/2021)
  • Erasmus+ – Mládežnícka výmena Critical thinking (2018), prebiehajúca mládežnícka výmena Online dragons, (2020/2021)
  • Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom 
  • Karpatská nadácia a T-systems – Škola budúcnosti (2020)
  • Ekopolis a Slovnaft – Zelené oázy –  Komunitná záhrada (2021)
Menu