EDU. IN. SPOLU.

Miesto, ktoré ťa inšpiruje

EDU.kácia

Neformálne a zážitkové vzdelávanie

Žiaci, študenti a učitelia. Na Pôjde sa snažíme vytvárať priestor pre vzdelávanie, ktoré napreduje, hľadá a spoločne s účastníkmi nachádza ich vlastné odpovede. Pretože práve takáto cesta nám dáva zmysel.

IN.špirácia

Inšpiratívne a inovatívne aktivity

Inšpirácia je korením každodennosti. Snažíme sa informovať o veciach, o ktorých si myslíme, že môžu byť inšpiráciou pre iných. Týmto spôsobom dokážeme dobré myšlienky šíriť, a tak meniť svet aspoň po častiach.

SPOLU.práca

Coworking a synergia

Veríme, že spoluprácou môžeme dosahovať synergiu, ktorá prináša obohatenie všetkým stranám. Rôznorodosť tém a ľudí nám pomáha vytvárať kreatívny priestor, v ktorom sa šíria dobré myšlienky a rýchlo naberajú na intenzite.

O stupeň vyššie

Naša spolupráca so školami sa rozširovala, vznikali nové formy neformálneho vzdelávania už nielen pre žiakov a študentov, ale aj pre učiteľov a pracovníkov s mládežou. Zároveň sme čoraz viac pociťovali potrebu vlastného zázemia nielen pre nás, ale aj pre ostatných mladých v meste. Napadlo nás aj kde, v priestoroch podkrovia, o ktorých sme snívali

V roku 2018, keď naše aktivity, potreby a dopyt mladých dospelých presahoval ponuku Face clubu sme zistili, že sa potrebujeme jednoducho posunúť o stupeň vyššie. A tak sme to doslova urobili. Posunuli sme sa na pôjd. Miesto, ktoré bolo dlhé roky tmavé a tiché ako typický pôjd. Aj preto sme sa rozhodli, že ho oživíme prvkami edukácie, inšpirácie a samozrejme spolupráce. 

Vízia sa vtedajšiemu vedeniu samosprávy veľmi páčila a tak sme sa aj vďaka jej podpore dokázali posunúť o stupeň vyššie. A tak sa z pôjdu stal Pôjd.

Navštívte nás!

Lebo raz zažiť, je lepšie ako 100x počuť.

Otváracie hodiny

Budeme tu pre vás už čoskoro

Kde nás nájdete

Petzvalová 16,  059 01 Spišská Belá

Menu