ČlánokPôjd

Podporený projekt Hovorme o duši

Nadácia pre deti Slovenska v rámci grantového programu Deti v bezpečí podporila projekt nášho mesta s názvom Hovorme o duši,  na ktorého aktivitách budeme participovať ako partner. Projekt je zameraný na podporu duševného zdravia a pohody detí a mladých a umiestnil sa vo výbere 14 podporených projektov z celkového počtu 92 zapojených.

Cieľom projektu je podporiť duševné zdravie a pohodu poznačené pandémiou u mladých ľudí, ale aj učiteľov. Prostredníctvom inšpiratívnej konferencie Mladí Mladým a príbehov mladých ľudí chceme mladých podporiť a inšpirovať, aby sa o svojej duši nebáli hovoriť.

V týchto témach by sme chceli vzdelávať aj učiteľov, ktorí musia od vypuknutia pandémie pružne reagovať na množstvo zmien, učiť sa nové veci, byť empatickí a popri tom častokrát zabúdajú na seba a svoje blaho. Preto aj pre nich zrealizujeme štyri odborné workshopy zamerané na starostlivosť o seba.

Na rozvoji a udržiavaní vzťahov v triednych kolektívoch nám záleží. Preto prostredníctvom teambuildingov chceme podporiť vzájomné vzťahy a socializáciu triednych kolektívov našich základných škôl a pokračovať tak v tradícii pilotného programu Dobrý kontakt z minulého roka.

Tvorbou putovných vzdelávacích rollupov a realizáciou diskusných kruhov zase chceme dostávať myšlienky mentálneho zdravia do školského prostredia medzi žiakov a učiteľov. Cieľom je, aby hlbšie spoznali aspekty a dôležitosť tejto témy, nebáli sa o nej hovoriť a v prípade potreby vyhľadať pomoc.

,

Ďalšie novinky

Najčítanejšie články
Menu