ČlánokPôjd

Zažili sme Hunger Games

Odmenení hrdinovia

Koncom minulého roka sme ukončili projekt Príležitosť rásť. V rámci neho sme Vás už informovali o víkende Teen Akcelerátor, ktorý mladí účastníci úspešne ukončili a získali certifikáty. Celkovo 16 mladých sa rozhodlo robiť svoje okolie lepším na základe čoho vytvorili projekty so záujmom pomôcť svojmu okoliu. 

Aréna

V tom istom týždni, keď sme uzavreli náš program Teen Akcelerátor sa podarilo zrealizovať aj druhý zo vzdelávacích programov, ktorý dostal názov Aréna. Ten tvorili lektori neformálneho vzdelávania v priebehu celého projektu od septembra až do decembra. Víkend Aréna sa realizoval 9. – 11. 12. 2022 v Zariadení Crocus v Kežmarských Žľaboch. Zúčastnili sa ho 18-ti žiaci 1. a 2. ročníka Gymnázia Štefana Mišíka zo Spišskej Novej Vsi.

Cieľom vzdelávacieho programu bolo lepšie sebapoznávanie a charakterové vzdelávanie. Lektori sa rozhodli vytvoriť víkend, ktorý účastníkov prenesie do inej reality, kde budú môcť seba vidieť v nových situáciách. Na motívy diela Hunger Games od Suzanne Collins tak vytvorili víkend plný dobrodružstva. 

Prekážky sú len nové výzvy

Práve počas víkendu našej Arény sa Perinbaba rozhodla, že na Slovensko prídu kalamity, a tak sa všetky outdoorové hry stali originálnym zimným športom. Napriek akejkoľvek obave však aktivity dopadli veľmi dobre. A jediným želaním účastníkov bolo len zopár teplejších ponožiek. „Frustrácia je korenie, ktoré pridá úspechu dokonalú chuť.“ odznelo v spätnej väzbe na otázku, čo najdôležitejšie si si odniesol z tohto víkendu.  

Cesta hrdinu

Opäť sme sa dostali k Josephovi Campbellovi a jeho Ceste hrdinu. Cieľom víkendu totiž bolo sprostredkovať účastníkom príbeh Arény z pohľadu prvej osoby tak, aby získali svoju vlastnú osobitú skúsenosť. S touto skúsenosťou sme ďalej s využitím rôznych metód (zdieľanie skúseností, osobná a skupinová reflexia, diskusia, koučingový rozhovor, prednáška, video, …) pracovali, aby sme predstavili koncept Cesty hrdinu a spoločne hľadali presah a využitie v bežnom živote.

Riešili sme spôsoby ako využiť Cambellov koncept v konfrontácií s prekážkami v osobnom, študijnom a pracovnom živote. Chceli sme, aby sa to, čo mladí na Aréne zažili stalo pre nich užitočným v osobnom rozvoji, resp. zvládaní náročných situácií.

Pretože ako povedal Campbell Jaskyňa, do ktorej sa bojíš vstúpiť, ukrýva poklad, ktorý hľadáš.“ Na programe plánujete ďalej pracovať a vylepšovať ho, tak aby sa stal pre mladých užitočným nástrojom v sebapoznaní a prekonávaní vecí, do ktorých ktorých sa boja vstúpiť. Držte nám palce. 

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie novinky

Najčítanejšie články
Menu