ČlánokPôjd

Nástrahy sociálnych sietí

pre nás sociálne siete nebezpečné? Aké riziko predstavujú pre mladých? Aj tieto otázky boli súčasťou neformálneho vzdelávania s názvom Nástrahy sociálnych sietí, ktorého sa zúčastnili žiaci piateho ročníka základnej školy Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej.

Toto podujatie pre nich pripravilo Vzdelávacie centrum Pôjd v spolupráci s mladými dobrovoľníkmi  – digiPEERS, zapojenými do vzdelávacieho programu, ktorý zastrešuje organizácia DigiQ – digitálna inteligencia. Cieľom programu je vzdelávať mladých ľudí v témach online bezpečnosti, kritického myslenia a digitálneho občianstva, aby mohli tieto témy následne približovať svojim rovesníkom. 

Takto je to aj u nás. Dobrovoľníci Miška, Jakub, Samuel a Dušan absolvovali už dve víkendové školenia a niekoľko webinárov. Na základe nadobudnutých vedomostí a skúseností si pripravili tento vzdelávací workshop pre žiakov pod vedením Lucky, ich mentorky v programe digiPEERS a zároveň koordinátorky Vzdelávacieho centra Pôjd. 

Po úvodnej zoznamovačke boli žiaci postavení pred výzvu, v ktorej mali za 10 minút splniť 10 úloh. Po úspešnom zdolaní nasledoval spoločný brainstorming, kedy si účastníci sami identifikovali, aké môžu byť nástrahy sociálnych sietí. Sú to napríklad hoaxy, hackeri, dezinformácie, ukradnuté heslá a pod. 

Počas hlavnej aktivity žiaci pracovali v malých skupinách. Ich úlohou bolo na základe pozretého videa identifikovať, o aký problém zo sveta sociálnych sietí vo videu šlo, aké boli príčiny jeho vzniku a aké riešenia by navrhovali. Následne výsledky svojej práce odprezentovali svojim spolužiakom.

Spoločné dopoludnie ukončili Kahoot kvízom, ktorý preveril nadobudnuté vedomosti a  zážitkovou únikovou hrou, kedy sa žiaci premenili na vedcov tajného laboratória, ktorého operačný systém bol napadnutý neznámym nepriateľom. Aby sa dokázali zachrániť a uniknúť z laboratória bez ujmy, museli zdolať spleť úloh o bezpečnom správaní sa v digitálnom prostredí. Ich správne vyriešenie a získanie hesla sa stalo cestou k slobode. 

DigiPEERom gratulujeme k prvej skúseností so vzdelávaním rovesníkov a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

, ,

Ďalšie novinky

Najčítanejšie články
Menu