ČlánokPôjd

Knižná šifra

Vzdelávacie centrum Pôjd si pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov oboch základných škôl pripravilo súťaž s názvom Zašifruj svoju naj knihu, ktorá prebiehala počas apríla. Žiaci si mohli rôznymi umeleckými technikami a štýlmi vytvoriť vlastnú knižnú šifru. Táto súťaž bola žiakom predstavená na  interaktívnych hodinách, ktoré sa realizovali na školách ešte v marci.

Knihy sú bezpochyby neodmysliteľnou súčasťou mesiaca marec. Hovorí sa o nich o čosi viac aj na hodinách slovenského jazyka a literatúry, no aj na iných predmetoch a aktivitách. Pôjd sa taktiež rozhodol prispieť svojou troškou a podporiť čitateľskú gramotnosť a vzťah ku knihám prostredníctvom zábavnej hodiny plnej šifier. 

Čo je to vlastne šifra? To bola jedna z prvých otázok, s ktorou sa žiaci museli popasovať hneď na začiatku hodiny. Je to niečo skryté, čo musíme nájsť. Bola jedna zo správnych odpovedí. Možností šifrovania je naozaj mnoho. Knižná šifra najčastejšie využíva obrázkovú metódu a predstavuje ,,schovanie,, rôznych literárnych diel do obrázkov tak, aby to nebolo príliš nápadné, ale zároveň nie príliš ťažké na vylúštenie. 

Žiaci sa po úvodnom predstavení a zábavnej hre s názvom kapitoly, ktorá ich zároveň rozdelila do dvoch skupín pustili do lúštenia. Niektoré diela uhádli bez váhania, pri iných potrebovali pomoc v podobe slovnej nápovedy.  Spolu odhalili 14 zašifrovaných literárnych diel od starších tradičných až po nové, moderné detské knihy. 

Na konci podujatia prebehla jednoduchá reflexia, kde žiaci zhodnotili či sa im hodina páčila, či sa niečo nové naučili alebo ako sa im pracovalo v ich skupine. 

Žiaci mali celý mesiac na to, aby spracovali svoju obľúbenú knihu do šifry. Do šifrovacej súťaže sa so svojimi dielami zapojilo takmer 40 súťažiacich. Zašifrované knihy boli naozaj rôznorodé a výber víťazov nebol jednoduchý.  Nakoniec sme knižnými cenami od sponzora – kníhkupectva Alter ego Kežmarok ocenili 6 umeleckých diel. No ani ostatní neobišli naprázdno. Každý zapojený žiak dostal záložku do knihy a sladkú odmenu.

Žiakom aj zapojeným súťažiacim ďakujeme za ich pozornosť a záujem a veríme, že sa im hodina páčila. Taktiež ďakujeme sponzorovi kníhkupectvo Alter ego Kežmarok za vecné dary a príjemnú spoluprácu.

 

,

Ďalšie novinky

Najčítanejšie články
Menu