ČlánokPôjd

Kam na strednú? Zdieľanie skúseností od mladých pre mladších vol. 2

Kam pôjdem na strednú?

Ťažká otázka, nad ktorou si láme hlavu nejeden žiak deviateho či ôsmeho ročníka. Obdobie odchodu zo základnej školy a príchodu na strednú je jedným z náročnejších v živote nejedného z nás. Žiaci stoja pred dôležitým rozhodnutím, ktoré ovplyvní ich budúcnosť minimálne na najbližších pár rokov. 

Nám žiaci v týchto náročných rozhodnutiach nie sú ľahostajní a chceme im byť nápomocní. Preto sme po predchádzajúcej skúsenosti s deviatakmi pripravili podujatie Kam na strednú aj pre žiakov ôsmych ročníkov z oboch našich základných škôl.  Za pomoci mladých dobrovoľníkov sme malým skupinkám žiakov predstavili 4 stredné školy a 6 odborov z nášho regiónu.

Metóda živej knižnice sa stala nástrojom zdieľania skúseností od našich mladých dobrovoľníkov pre ich mladších kolegov – budúcich stredoškolákov. Dobrovoľníci – študenti, ale aj absolventi stredných škôl poslucháčom predstavili svoje stredné školy, odbory, ktoré dané školy ponúkajú, vyrozprávali im svoje skúsenosti, zážitky či možnosti osobného rastu.

Svoje zastúpenie mala SPŠ techniky a dizajnu Poprad v odboroch elektrotechnika a staviteľstvo, Gymnázium Kukučínova Poprad, SOŠ Hotelová Horný Smokovec v odboroch kuchár a čašník a Škola umeleckého priemyslu Kežmarok v odbore fotografický dizajn. Dobrovoľníci prostredníctvom opisu fotografií zo školy autenticky priblížili život na jednotlivých stredných školách. Malý vekový rozdiel medzi poslucháčmi a prezentujúcimi prispel k uvoľnenej atmosfére a podporil ochotu zvedavých deviatakov klásť zaujímavé otázky a získať tak odpoveď na všetko, čo ich zaujímalo. 

Veríme, že toto podujatie bolo pre budúcich stredoškolákov inšpiratívne a nápomocné. Z reflexie, ktorá po vypočutí všetkých kníh prebehla vieme, že niektorých ôsmakov vypočuté príbehy študentov utvrdili v rozhodnutí, iným zasa ponúkli nový pohľad a nakopli k tomu, aby viac skúmali seba a to čo ich baví a čo by chceli robiť. Na konci podujatia si žiaci do svojich tried odniesli aj menšiu pomôcku –  zoznam zdrojov informácií (o školách, povolaniach, osobnostných testoch a pod.), ktorý by im pri ich budúcom rozhodovaní mohol byť nápomocný. Túto pomôcku pre nich vytvorili koordinátorky práce s mládežou a vzdelávacieho centra Pôjd. 

 Milí ôsmaci, držíme vám palce a prajeme, aby ste za ten rok zistili, čo chcete a aby rozhodnutie, ktoré urobíte, bolo pre vás to správne. Dobrovoľníkom ďakujeme, že sa prišli s nami podeliť o svoje skúsenosti a pomôcť tak mladým v ich rozhodovaní. 

 

, , ,

Ďalšie novinky

Najčítanejšie články
Menu